DIT IS DE PRIVACYVERKLARING VAN NYA INTERIEURONTWERP

Artikel 1 | Algemeen

Nya Interieurontwerp hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Nya Interieurontwerp doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nya Interieurontwerp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:
– Persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrek. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
– De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– In haar algemene voorwaarden vraagt om jouw toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteert.

Artikel 2 | Doel

Nya Interieurontwerp gebruikt informatie om betaling en/of levering van producten en diensten te faciliteren, verwerken en om te communiceren, begeleiden en/of ondersteunen omtrent interieuropdrachten en andere klantondersteuning gerelateerde diensten, door gebruik te maken van telefoon, e-mail, app-berichten of andere elektronische media.
Een aantal van deze gegevens worden direct verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult, belt, of op een andere manier contact opneemt. Andere gegevens worden door Nya Interieurontwerp opgevraagd om verder met elkaar of andere partijen in contact komen en/of de (nieuwe) locatie van de woning te kunnen bepalen.

Artikel 3 | Derden

Nya interieurontwerp ontvangt en/of deelt gegevens met bedrijven waarmee zij samenwerkt alleen voor zover dit nodig is. Denk aan partners om een ontwerp uitvoerbaar te maken, maar ook hostingpartijen die op grond van verwerkersovereenkomsten verplicht zijn persoonsgegevens geheim te houden en te beveiligen.
Voor meer informatie over het privacy beleid van derde partijen waarmee samengewerkt wordt, dien je contact op te nemen met de betreffende partij. Nya Interieurontwerp kan geen invloed uitoefenen op cookies en het privacy beleid van deze partijen en is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4 | Monitoren

De website van Nya Interieurontwerp maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.
De informatie die geregistreerd wordt, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens wordt er gemonitord waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houdt Nya Interieurontwerp anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Artikel 5 | Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. Nya Interieurontwerp registreert jouw interactie met haar online platforms om haar content en diensten te kunnen verbeteren. Je kunt jouw cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.

Artikel 6 | Duur opslag

Nya Interieurontwerp gebruikt persoonsgegevens uitsluitend zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld, of worden gebruikt zolang dit is vereist. Wettelijk is Nya Interieurontwerp verplicht persoonsgegevens gedurende 7 jaar te bewaren. Hierna worden de gegevens gearchiveerd, zodat deze naar wens op een later tijdstip gereactiveerd kunnen worden.
Indien je de gegevens na de wettelijk verplichte termijn verwijderd wilt zien, kun je dit aanvragen middels een mail aan Nya Interieurontwerp.

Artikel 7 | Inzage en wijziging

Het inzien van eigen persoonsgegevens is toegestaan. Wanneer gegevens niet kloppend zijn is het mogelijk om deze te corrigeren of aan te vullen. Verwijderen is toegestaan wanneer de gegevens niet meer relevant zijn en na verstrijken de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Gegevens welke met toestemming verkregen zijn hebben het recht ingetrokken te worden via de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Alle nieuw verkregen gegevens mogen dan niet meer bewaard blijven.

Artikel 8 | Beveiliging persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens welke Nya Interieurontwerp verwerkt worden beveiligd opgeslagen. Daarnaast zijn beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik tegen te gaan.
Uiteraard gaat Nya Interieurontwerp uiterst zorgvuldig om met het verwerken van de verkregen persoonlijke gegevens.

Artikel 9 | Toestemming

Door gebruik te maken van de informatie en diensten van Nya Interieurontwerp ga je akkoord met deze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Hierin worden onderstaande gegevens (*eventueel) verwerkt:

Aanhef (Heer/Mevrouw)
Naam
E-mailadres
Vast en/of mobiel nummer
Woonadres
Locatiegegevens
Bedrijfsnaam*
Bedrijfsregistratienummer*
Btw nummer*
Kvk nummer*

Wanneer een opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van benodigde persoonsgegevens, zal de samenwerking helaas komen te vervallen.

Artikel 10 | Identiteit

Contactgegevens:

Nya Interieurontwerp
06 11151347
info@nya-interieurontwerp.nl

Mei 2018